Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavywww.bratislava.sk
 
Znak

Mestská polícia  - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

?
 

Orientačná ponuka


 
 

Novinky

 • Policajné putáZásahy hliadok MsP v 5. týždni (10.2.2016)
  V týždni od 1. februára do 7. februára 2016 preverovali hliadky mestskej polície v hlavnom meste 1493 udalostí. Medzi nimi bolo aj 256 takých, ktoré po overení hliadkami priamo na mieste sa ukázali ako neopodstatnené.
  Zložka dokumentov: Stalo sa

 • Kľúče vo dverách autaZásahy hliadok MsP v 4. týždni (2.2.2016)
  V týždni od 25. januára do 31. januára 2016 preverovali hliadky mestskej polície v hlavnom meste 1331 udalostí. Medzi nimi bolo aj 220 takých, ktoré po overení hliadkami priamo na mieste sa ukázali ako neopodstatnené.
  Zložka dokumentov: Stalo sa

 • Diviak v lesoparkuZásahy hliadok MsP v 3. týždni (26.1.2016)
  V týždni od 18. januára do 24. januára 2016 preverovali hliadky mestskej polície v hlavnom meste 1276 udalostí. Medzi nimi bolo aj 207 takých, ktoré po overení hliadkami priamo na mieste sa ukázali ako neopodstatnené.
  Zložka dokumentov: Stalo sa

 

Novinky - zoznam


Odporúčame

 • Kontrola na Dunajskej hrádziSpoznajte svojho policajta (1.2.2016)
  Prvého júla 2005 začali pôsobiť vo vybraných bratislavských mestských častiach hlavného mesta okrskári mestskej polície.
  Zložka dokumentov: Činnosť Mestskej polície

 • Chodník v zimeZasnežené chodníky a parkovacie miesta (21.1.2016)
  K zime patrí nepochybne aj sneh. A ten ak pokryje chodníky, prípadne sa vyskytne poľadovica je potrebné z nich ich aj odstraňovať. Koho sa táto povinnosť týka?
  Zložka dokumentov: Činnosť Mestskej polície

 • Výcvik nemeckého ovčiakaMiesta, na ktorých je voľný pohyb psov povolený (20.1.2016)
  Podľa zákona č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov sa za voľný pohyb psov považuje pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie. Ak majiteľ psa túto skutočnosť nerešpektuje, dopúšťa sa priestupku a za tento môže byť riešený na mieste blokovou pokutou do výšky 33 eur.
  Zložka dokumentov: Činnosť Mestskej polície

 • Platobný terminálPokuty je možné platiť aj platobnou kartou (8.7.2009)
  Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy zaviedla do praxe ako prvá na Slovensku v lete 2008 bezhotovostný platobný styk pri platení pokút. Občania, ktorí sa dopustili priestupku a nechcú alebo nemôžu zaplatiť blokovú pokutu v hotovosti, môžu uhradiť príslušnú sumu aj platobnou kartou.
  Zložka dokumentov: Činnosť Mestskej polície

 • detiSprávaj sa normálne - Nezabúdajú na mládež (17.6.2008)
  Príslušníci MsP sú zapojení aj do projektu Správaj sa normálne. Tento vypracovali odborníci polície Rotterdam-Rijnmound holandského policajného inštitútu. Chodia prednášať pre piatakov základných škôl a počas školského roka spolu preberú témy týkajúce sa pravidiel cestnej premávky, problematiku vandalizmu a mnohé ďalšie.
  Zložka dokumentov: Prevencia

 • alkoholDroga - tichý zabijak - Menej bolestný návrat (17.6.2008)
  Prevencia drogovej problematiky: V posledných rokoch sa množia správy o drogovej problematike. Drogy sa objavujú všade. Aké vlastne sú? Vo všeobecnosti sa delia do štyroch skupín – konopné drogy, opiáty, stimulačné látky a halucinogény. K nim možno pričleniť aj piatu skupinu. Sú to lieky s účinkami ovplyvňujúcimi psychiku človeka, teda ide o psychotropné lieky.
  Zložka dokumentov: Prevencia

 • Mláďa nemeckého ovčiakaPes priateľ človeka - Máte doma psa? (17.6.2008)
  1. júla 2002 nadobudol účinnosť Zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Podľa tohto zákona evidencii podlieha každý pes, ktorý je držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR. Po uplynutí tejto lehoty je držiteľ psa povinný nahlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní a to v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
  Zložka dokumentov: Prevencia

 
 

Odporúčame - zoznam


Kontakt

Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
Gunduličova 10
811 05 Bratislava
Tel: +421 2 599 806 11
E-mail: info@mp.bratislava.sk

Podrobný kontaktPočet zobrazení od 14. 5. 2008:

329814

 
 
 
  

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


webdesign & redakčný systém

Prihlásiť sa