Orientačná ponuka

Facebook

Mestská polícia - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie


 
 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Činnosť polície > Kamerový systém Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy

 

Mestský kamerový systém

Pracovisko centrálneho dispečingu
V máji roku 2000 bol spustený do prevádzky mestský kamerový systém monitorujúci verejné priestranstvá na území hlavného mesta.
 

 
 

Prvým dôležitým faktorom, ktorý pôsobí pri umiestnení kamier je ich preventívny účinok – potencionálny páchateľ upustí od nekalých úmyslov, keď si je vedomý, že je  monitorovaný a z trestného činu bude usvedčený. V prípade páchania trestnej činnosti je možný rýchly zásah na pokyn operačného pracovníka. Záznam obrazu je účinný prostriedok pri objasňovaní trestnej činnosti a pri operatívnom vyhľadávaní páchateľa. Kamerový systém dáva možnosť aj na monitorovanie samotného výkonu hliadok mestskej polície, na kontrolu zákazov parkovania a podobne.

 

Najviac kamier /stav k 30.júnu 2016/ a to 26 je v okresoch Bratislava II, III a IV. V okrese Bratislava I  verejné priestranstvá monitoruje 24 kamier a v okrese  Bratislava V mestským policajtom pomáha 16 bezpečnostných kamier.

 

Zámerom je postupná inštalácia kamier vo všetkých mestských častiach v Bratislave. Súčasné kamery slúžia na dohľad nad verejným poriadkom a k predchádzaniu pouličnej trestnej činnosti. Sú využiteľné aj pre aktuálnu koordináciu postupu bezpečnostných zložiek, hasičov, zdravotníckej služby a podobne.

 

Aby nedošlo k zneužitiu kamerového systému, boli prijaté viaceré bezpečnostné opatrenia. Predovšetkým monitorovacie stredisko MsP je režimovým pracoviskom so zákazom vstupu nepovolaným osobám. Zamestnanci, ktorí tento systém obsluhujú, sú viazaní mlčanlivosťou a nežiadúci únik informácií má za následok trestné stíhanie.

 

Výstupy z kamerového systému, či už ide o fotografie alebo prezeranie záznamov, sú poskytované na základe písomnej žiadosti aj príslušným útvarom PZ. Prezeranie záznamov sa týkalo predovšetkým šetrenia vo veci krádeži alebo poškodení motorových vozidiel, poškodenia majetku, lúpežného prepadnutia, výtržníctva, ublíženia na zdraví, krádeže a vlámania.
 
Kontakt: PhDr. Peter Pleva
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 12.2.2014 / 15.7.2016

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vybrali sme 

Informácie v päte

web & design , redakčný systém

Prihlásiť sa